Hitta behöriga modersmålslärare

Elever som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning. Utmaningen är dock att hitta behöriga lärare till rätt modersmål. Detta är något som vi på Linguista vill ändra på. Vi vill ge alla möjlighet att studera sitt modersmål oavsett vilket språk det handlar om samt vart i landet man befinner sig.

Modersmålsundervisning ska vara tillgänglig för alla

Behovet av modersmålsundervisning är stort men att hitta behöriga modersmålslärare är svårt. Beroende på vart man bor i Sverige ser täckningsgraden för behöriga modersmålslärare olika. Det är oftast lättare att hitta en högre täckningsgrad i storstadsområden.

Genom att använda sig av fjärrundervisning har vi löst problemet. Våra lärare är behöriga och undervisar i över 40 olika språk vilket göra vi finns tillgängliga i hela landet.

Linguista hjälper er att hitta behöriga modersmålslärare

Att ha ett rikt modersmål kommer med många fördelar. Forskning visar att man får lättare för språkinlärning generellt och högre betyg i övriga ämnen men det är också bra för den personliga utvecklingen samt den kulturella förståelsen. Läs om vikten av modersmålsundervisning.

Linguista vill främja alla elevers rätt till modersmålsundervisning och hjälpa skolor att hitta behöriga modersmålslärare. Vi erbjuder över 40 olika språk via fjärrundervisning. Eftersom vi arbetar med fjärrundervisning gör vi det möjligt att undervisa i hela landet oavsett vart eleverna befinner dig.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Skolverket säger att alla som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning. Man har rätt att tillgodose modersmålsundervisningen både inom sitt vanliga schema eller utanför. Utbildningen utgår från den vanliga kursplanen och man får betyg utifrån de kunskapskrav som uppfylls.

Studiehandledare på modersmål

Linguista erbjuder även studiehandledning på modersmålet. Likadant som att hitta behöriga modersmålslärare är det svårt att hitta studiehandledare på modersmål. Våra studiehandledare undervisar i över 40 olika språk via fjärr vilket gör att de finns tillgängliga i hela landet.

Studiehandledning finns för alla som har ett annat modersmål än svenska. En studiehandledare hjälper eleven att lyckas med sina studier genom att framhäva eller fördjupa elevernas kunskaper exempelvis inom ett område där svenska begrepp behöver förtydligas och diskuteras på modersmålet. Vem har rätt till studiehandledning?