×
 

citat tecken

Studiehandledning på modersmål har definitivt höjt kvaliteten på undervisningen och underlättat för eleverna att nå sina mål. Vi har goda erfarenheter av att studiehandledarna deltar på lektioner och har möjlighet att samverka med lärarna i planering och upplägg.

Eva Petersén, Rektor