×
 

Studiehandledning

Vi erbjuder studiehandledning på modersmål i alla ämnen för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen bättre. Eleven kan delta i studiehandledning som är anpassad till elevens behov.

Läs mer

Modersmålsundervisning

Vi erbjuder undervisning i elevens modersmål. Att ha goda kunskaper i sitt modersmål gynnar elevens lärande av svenska samt andra språk och ämnen.

Läs mer

Moderna språk

Vi erbjuder fjärrundervisning i moderna språk. Att ha kunskaper i flera språk ökar elevens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang samt delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.

Läs mer

Fjärrundervisning

Vi erbjuder fjärrundervisning i moderna språk. Att ha kunskaper i flera språk ökar elevens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang samt delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.

Läs mer

Hur kommer jag igång?

Beställ Linguistas tjänster

Genom att kartlägga behovet på er skola och se över Linguistas språkutbud kan ni sedan enkelt beställa våra tjänster via vårt beställningsformulär. Nedan kommer du till vårt språkutbud och beställning.

Begär en offert

Är ni en Huvudman för flera skolenheter eller en större skola som vill samarbeta med Linguista? Begär en offert på vår plattform så hjälper vi er i processen.

Studiehandledning på modersmål har definitivt höjt kvaliteten på undervisningen och underlättat för eleverna att nå sina mål. Vi har goda erfarenheter av att studiehandledarna deltar på lektioner och har möjlighet att samverka med lärarna i planering och upplägg.

Eva Petersén, Rektor