Språkundervisning via fjärrundervisning eller i klassrum

Stödjer skolor så att elever med annat modersmål än svenska, har möjlighet att nå sin fulla potential.

Linguista erbjuder ett urval av tjänster

Linguista erbjuder flera olika språktjänster via en form av distansundervisning eller på plats i er skola (fjärrundervisning eller närundervisning). De tjänster som erbjuds är modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål samt moderna språk. Ni väljer själva om ni vill att språkundervisningen ska ske på distans genom fjärrundervisning eller om Linguista ska komma till er och undervisa eleverna på plats.

När- eller fjärrundervisning med Linguista

Närundervisning är undervisning på plats i klassrummet. Undervisning på plats erbjuds för närvarande i Stockholm och Göteborg.

Språkundervisning på distans genom fjärrundervisning är tillgängligt för skolor i hela Sverige.

Fjärrundervisningen genomförs i realtid med interaktion mellan elev och lärare. Den tekniska utrustning som behövs på skolan är en dator eller läsplatta med ljudsystem och internetuppkoppling. Undervisningen kan ske för en grupp elever eller för en enskild elev.

Kvalitet och uppföljning

Linguista erbjuder en kvalitativ lösning med framgångsrik undervisning och kunskapsutveckling hos elever och deltagare, samt kontinuerlig uppföljning och utveckling av undervisningen. Läs gärna mer om vårt kvalitetsarbete här.

Linguistas språkutbud

Scrolla längre ned på denna sida för att se vilka språk vi erbjuder undervisning och studiehandledning i just nu.

Se alla tjänster

Modermålsundervisning

Undervisning i elevens modersmål med syfte att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. 

Studiehandledning

Vi erbjuder studiehandledning på modersmål i alla ämnen och kurser i grund- och gymnasieskola. 

Moderna språk

Fjärrundervisning i moderna språk. Att ha kunskaper i flera språk ökar elevens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang samt delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.

Fjärrundervisning

Alla våra tjänster erbjuds i hela landet via fjärrundervisning, en form av distansundervisning i realtid med interaktion mellan elev/er och lärare. 

Vilka språk erbjuder vi idag?

Linguista anpassar inför varje nytt läsår utbudet av språk utifrån vad skolorna har för behov och önskemål, kontakta oss med ditt önskemål.

Vi erbjuder följande språk:

Studiehandledning
Moderna språk
Modersmålsundervisning
Arabiska
Bosniska
Dari
Engelska
Finska
Franska
Grekiska
Hindi
Kurmanji
Mandarin/kinesiska
Mongoliska
Persiska
Portugisiska
Rumänska
Ryska
Serbiska
Somaliska
Spanska
Thailändska
Tigrinja
Turkiska
Tyska
Vietnamesiska

Som rektor på en skola med 106 elever och 16 olika modersmål känner jag en större trygghet i att undervisningen håller hög kvalitet eftersom jag vet att modersmålslärarna organiseras av Linguista. De tar ansvar för att modersmålslärarna är insatta i målen och att de kan använda våra verktyg för kommunikation och bedömning.

Inger AlterydRektor, Kista Montessoriskola

Studiehandledning på modersmål har definitivt höjt kvaliteten på undervisningen och underlättat för eleverna att nå sina mål. Vi har goda erfarenheter av att studiehandledarna deltar på lektioner och har möjlighet att samverka med lärarna i planering och upplägg.

Eva PetersénRektor, NTI Mediegymnaiet Göteborg

Studiehandledarna är en viktig och naturlig del av arbetslaget. Med deras hjälp har vi lyckats höja elevernas studieengagemang och måluppfyllelse. Dessa elever brukar vara en väldigt utsatt grupp och därför är det extra viktigt att de känner att de har en trygg punkt där de blir sedda och får den stöttning de behöver. Studiehandledarna är väldigt duktiga på just detta, att se och stötta eleverna i deras utveckling

Mohamad KiswaniProgramansvarig, NTI Mediegymnasiet Göteborg