×
 

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmål i alla ämnen för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen bättre. Eleven kan delta i studiehandledning som är anpassad till elevens behov.

Modersmålsundervisning

Undervisning i elevens modersmål. Att ha goda kunskaper i sitt modersmål gynnar elevens lärande av svenska samt andra språk och ämnen.

Moderna språk

Fjärrundervisning i moderna språk. Att ha kunskaper i flera språk ökar elevens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang samt delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.

Fjärrundervisning

Alla våra tjänster finns tillgängliga via fjärrundervisning i hela landet. Vi erbjuder också modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål fysiskt på plats i Stockholm och Göteborg.

Vi undervisar på + 30 olika språk

Inför varje nytt läsår anpassar vi utbudet av språk utifrån våra anslutna skolors behov och önskemål. Saknar du något språk? Kontakta gärna oss!

Vi erbjuderStudiehandleningModersmåls-
undervisning
Moderna språk
Albanska
Amhariska
Arabiska
Bengali
Bosniska
Burmesiska
Dari
Danska
Engelska
Finska
Franska
Georgiska
Grekiska
Hindi
Italienska
Japanska
Kantonesiska
Klassisk grekiska
Kurdiska
Kurmanji
Mandarin/kinesiska
Meänkieli
Moldaviska
Mongoliska
Nederländska
Latin
Pashto
Persiska
Polska
Portugisiska
Rumänska
Ryska
Serbiska
Somaliska
Sorani
Spanska
Syriska
Swahili
Thailändska
Tigrinja
Turkiska
Tyska
Ukrainska
Vietnamesiska

Som rektor på en skola med 106 elever och 16 olika modersmål känner jag en större trygghet i att undervisningen håller hög kvalitet eftersom jag vet att modersmålslärarna organiseras av Linguista. De tar ansvar för att modersmålslärarna är insatta i målen och att de kan använda våra verktyg för kommunikation och bedömning.

Inger Alteryd,
Rektor, Kista Montessoriskola