Linguista

Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och ämnen i och utanför skolan.

Linguista erbjuder ett urval av tjänster

Vi erbjuder en kvalitativ lösning med en framgångsrik undervisning och kunskapsutveckling hos elever och deltagare, samt kontinuerlig uppföljning och utveckling av undervisningen.

Se alla tjänster

Modermålsundervisning

Vi erbjuder undervisning i elevens modersmål. Att ha goda kunskaper i sitt modersmål gynnar elevens lärande av svenska samt andra språk och ämnen.

Studiehandledning

Vi erbjuder studiehandledning på modersmål i alla ämnen för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen bättre. Eleven kan delta i studiehandledning som är anpassad till elevens behov.

Moderna språk

Vi erbjuder fjärrundervisning i moderna språk. Att ha kunskaper i flera språk ökar elevens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang samt delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.

Fjärrundervisning

Vi erbjuder alla våra tjänster via fjärrundervisning i hela landet. Vi erbjuder också modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål fysiskt på plats i Stockholm och Göteborg. 

Vilka språk erbjuder vi idag?

Linguista anpassar inför varje nytt läsår utbudet av språk utifrån vad skolorna har för behov och önskemål, kontakta oss med ditt önskemål.

Vi erbjuder följande språk:

Studiehandledning
Moderna språk
Modersmålsundervisning
Amhariska
Arabiska
Bosniska
Danska
Dari
Engelska
Finska
Franska
Grekiska
Hindi
Italienska
Kurmanji
Mandarin/kinesiska
Mongoliska
Persiska
Polska
Portugisiska
Rumänska
Ryska
Serbiska
Somaliska
Sorani
Spanska
Thailändska
Tigrinja
Turkiska
Tyska

Som rektor på en skola med 106 elever och 16 olika modersmål känner jag en större trygghet i att undervisningen håller hög kvalitet eftersom jag vet att modersmålslärarna organiseras av Linguista. De tar ansvar för att modersmålslärarna är insatta i målen och att de kan använda våra verktyg för kommunikation och bedömning.

Inger AlterydRektor, Kista Montessoriskola

Studiehandledning på modersmål har definitivt höjt kvaliteten på undervisningen och underlättat för eleverna att nå sina mål. Vi har goda erfarenheter av att studiehandledarna deltar på lektioner och har möjlighet att samverka med lärarna i planering och upplägg.

Eva PetersénRektor, NTI Mediegymnaiet Göteborg

Studiehandledarna är en viktig och naturlig del av arbetslaget. Med deras hjälp har vi lyckats höja elevernas studieengagemang och måluppfyllelse. Dessa elever brukar vara en väldigt utsatt grupp och därför är det extra viktigt att de känner att de har en trygg punkt där de blir sedda och får den stöttning de behöver. Studiehandledarna är väldigt duktiga på just detta, att se och stötta eleverna i deras utveckling

Mohamad KiswaniProgramansvarig, NTI Mediegymnasiet Göteborg