×
 

Om oss

Linguista strävar efter att ge eleven reella förutsättningar att klara kunskapskraven och att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Ett rikt modersmål ska också bidra till en personlig utveckling. Studiehandledning på modersmål är ett stöd som eleven har rätt till just för att elevens språkliga förutsättningar inte ska vara ett hinder för kunskapsutvecklingen. Linguistas ambition är inte bara att erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål utan att göra det på ett så kvalitativt sätt som möjligt utifrån de intentioner som finns.

Bakgrund

Linguista startades som ett pilotprojekt i Göteborg under namnet ”AcadeMedia Språkcentrum” av utbildningskoncernen AcadeMedia hösten 2016. Detta som ett resultat av ett ökat antal nyanlända elever, ett ökat behov av att erbjuda kvalitativ studiehandledning på olika modersmål samt en önskan om att bidra till en lyckad integrering.

Resultatet av det lyckade pilotprojektet blev Linguista – som har som syfte att stödja skolor genom att säkerställa att elever med annat modersmål än svenska, har möjlighet att stimuleras så långt som möjligt mot utbildningens mål för att nå sin fulla potential.

Linguista bedriver språkundervisning genom både när- och fjärrundervisning inom modersmål, studiehandledning på modersmål samt moderna språk. Samtliga språktjänster erbjuds till alla verksamma skolor i hela Sverige.

En del av AcadeMedia EdTech

Linguista är en del av AcadeMedia EdTech som utvecklar, driver och investerar i digitala utbildningstjänster och teknologier i syfte att utveckla morgondagens lärande och skola. Edtech står för Educational Technology; teknik relaterat till utbildning.

I egen regi och tillsammans med aktörer inom forskning utvecklar AcadeMedia EdTech lösningar inom pedagogik, projektledning och system. Målsättningen är att stärka elevernas förutsättningar att lyckas med sin utbildning.

AcadeMedia EdTech är en del av utbildningskoncernen AcadeMedia, norra Europas största utbildningsaktör.

Vi undervisar på >30 olika språk

Inför varje nytt läsår anpassar vi utbudet av språk utifrån våra anslutna skolors behov och önskemål. Saknar du något språk? Kontakta gärna oss!

Vi erbjuderStudiehandleningModersmåls-
undervisning
Moderna språk
Albanska
Amhariska
Arabiska
Bengali
Bosniska
Burmesiska
Dari
Danska
Engelska
Finska
Franska
Georgiska
Grekiska
Hindi
Italienska
Japanska
Kantonesiska
Klassisk grekiska
Kurdiska
Kurmanji
Mandarin/kinesiska
Meänkieli
Moldaviska
Mongoliska
Nederländska
Latin
Pashto
Persiska
Polska
Portugisiska
Rumänska
Ryska
Serbiska
Somaliska
Sorani
Spanska
Syriska
Swahili
Thailändska
Tigrinja
Turkiska
Tyska
Ukrainska
Vietnamesiska