Fjärrundervisning

Vad innebär fjärrundervisning?

Fjärrundervisning är undervisning som sker online i realtid. Det är schemalagd undervisning där lärare och elever är åtskilda fysiskt, det vill säga finns på olika platser geografiskt, men möts online på en i förväg bestämd tid. Fjärrundervisning på en skola ska alltid ske med en handledare närvarande hos eleven, så att det finns möjlighet till stöd vid behov. 

Undervisande fjärrlärare och elev interagerar med varandra online via tal och skrift/chatt. Fördelen med att som skola erbjuda fjärrundervisning är att eleverna kan ta del av undervisningen överallt i hela Sverige där de har tillgång till en dator med internetanslutning, samt att de inte behöver färdas till exempelvis en annan skola inom samma kommun för att ta del av till exempel modersmålsundervisning.

Linguistas språktjänster på distans är ett bra komplement för en skola som inte har möjlighet att fullt ut tillgodose elevernas rätt till språkundervisning eller studiehandledning på modersmålet. 

Fjärrundervisning för skola genom Linguista

Linguista erbjuder fjärrundervisning inom sina samtliga tre tjänsteområden, modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet samt moderna språk. Tjänsterna är tillgänglig för skola och även företag. Linguistas undervisning genomförs med hjälp av Google Meet, vilket är en app i G-suite som skolorna har tillgång till via sina Google-konton.

Studiehandledning på modersmålet via fjärrundervisning

Linguista erbjuder studiehandledning genom fjärrundervisning för verksamheter inom skola i hela Sverige. Då skolan beställer studiehandledning från Linguista kopplas skolan samman med en studiehandledare i aktuellt modersmål. 

I samråd mellan skola, studiehandledare och Linguista schemaläggs studiehandledningen. Läs mer om Linguistas tjänst Studiehandledning här.

Modersmålsundervisning eller moderna språk via fjärrundervisning

Linguista erbjuder modersmålsundervisning och undervisning i moderna språk genom fjärrundervisning för verksamheter inom skola i hela Sverige. 

Linguista erbjuder modersmålsundervisning för både grundskola och gymnasium. Hur en skola organiserar undervisningen i modersmål varierar. Linguista bistår med råd och rekommendationer för att ge bästa förutsättningar för elevernas inlärning och upplevelse av undervisningen. 

Några tips för lyckad fjärrundervisning
  • Boka gärna samma grupprum/klassrum för eleverna till varje tillfälle
  • Ha en separat dator som ni kopplar upp till det digitala klassrummet
  • Koppla ljud och bild till en projektor/TV samt en högtalare med mikrofon om skolan har fler än tre elever som ska delta i samma rum.