Fjärrundervisning

Vad innebär fjärrundervisning?

Fjärrundervisning sker online, den genomförs i realtid och med interaktion mellan elev och undervisande lärare. Det är schemalagd undervisning där lärare och elever är åtskilda fysiskt, det vill säga finns på olika ställen men möts online på en i förväg bestämd tid.

Linguistas fjärrundervisning genomförs med hjälp av Google Meet, vilket är en app i G-suits som skolorna har tillgång till via sina Google-konton. Eleven använder till exempel en dator, chromebook eller en app på sin surfplatta eller smartphone. Eleven får då tillgång till det digitala klassrummet. När handledningen genomförs ska alltid en handledare från skolan finnas på plats som stöd till eleverna vid eventuella frågor.

Fjärrundervisning i grupp (modersmål eller moderna språk)

Hur skolan organiserar fjärrundervisning kan variera. Linguista bistår med råd och rekommendationer för att ge bästa förutsättningar för elevernas inlärning och upplevelse av undervisningen. 

Några tips!

  • Boka gärna samma grupprum/klassrum för eleverna till varje tillfälle
  • Ha en separat dator som ni kopplar upp till det digitala klassrummet, så att eleverna kan använda sina egna datorer till att arbeta med.
  • Koppla ljud och bild till en projektor/TV samt en högtalare med mikrofon om skolan har fler än tre elever som ska delta i samma rum.
Beställ nu