Viktiga framgångsfaktorer vid fjärrundervisning

Flera skolor och utbildare har på senare år behövt ställa om sin undervisning och behöver idag möta behovet av fjärrundervisning. Att bedriva fjärrundervisning skiljer sig en hel del från närundervisning och kräver andra resurser. Vi har därför samlat de bästa tipsen för er som bedriver eller ska bedriva fjärrundervisning.

6 tips för att lyckas med fjärrundervisning

Oavsett om du arbetar som IT-ansvarig, pedagog eller utbildningsadministratör är det viktigt med rätt kunskaper och förutsättningar för att lyckas med fjärrundervisningen. Det finns några viktiga förutsättningar för att elever och lärare skall få en chans att fungera väl i det digitala klassrummet:

  • Förberedelse är A och O – Att vara väl förberedd är viktigt för att få en fungerande fjärrundervisning. Se till att pedagoger, elever och vårdnadshavare är införstådda med vad fjärrundervisning innebär och hur det fungerar. Ett tips är att låta eleverna testa de digitala plattformar och lärresurser som skolan använder för att kunna identifiera eventuella hinder eller problem. Detta för att skapa samma förutsättningar för alla till kvalitativ utbildning.
  • Utbilda IT-ansvariga och pedagoger – Även IT-ansvariga och pedagoger behöver få tillgång till att testa de olika verktygen som används. På så sätt får de möjlighet att lära sig att arbeta mer effektivt och kunna bedriva kvalitativ utbildning.
  • Tillhandahåll rätt utrustning – Att ha rätt digitala hjälpmedel är en förutsättning för att kunna bedriva kvalitativ fjärrundervisning. Gör en inventering och se över behovet av digitala verktyg, utrustning, undervisningsresurser och digitala plattformar för att bilda en uppfattning om vad som redan finns och vad som behöver kompletteras med.
  • Håll er till en kommunikationskanal – Genom att hålla sig till en kommunikationskanal underlättar man för pedagoger, elever och vårdnadshavare att hitta information och instruktioner.
  • Följ upp eleverna och undervisningen – Att ha en god uppföljning är viktigt oavsett om man bedriver fjärrundervisning eller närundervisning. Uppföljning är viktigt dels för att hålla elevernas motivation uppe och dels för att pedagogerna ska kunna säkerställa att eleverna följer med i undervisningen. Tips är att ha många mindre uppgifter i stället för några få stora. Detta gör att man hela tiden kan följa upp och säkerställa att alla elever är med på banan.
  • Inkludera föräldrar och vårdnadshavare – Föräldrarnas roll blir extra viktig när det inte finns någon lärare fysiskt närvarande. Det betyder naturligtvis inte att föräldrarna ska ta över lärar- och undervisningsrollen utan snarare att de informeras om att deras roll är viktig för barnens förutsättningar att lära. 

Hos Linguista erbjuder vi fjärrundervisning i moderna språk, modersmål och studiehandledning för grund - och gymnasieskolor. Läs mer här.