Världslärardagen 2023 uppmärksammar lärarbristen

Unesco slår larm om den akuta bristen på lärare runt om i världen. Det är en utmaning som i hög grad är kopplad till pågående krig och konflikter samt svårigheter med att locka, behålla och motivera lärare. Årets Världslärardag har temat "The teachers we need for the education we want: The global imperative to reverse the teacher shortage," och syftar till att belysa denna fråga.

Det råder en global lärarbrist som aldrig tidigare skådats. En nedgång i lärarnas arbetsvillkor och status har förvärrat situationen. Unesco räknar med att det behövs hela 44 miljoner fler lärare över hela världen för att kunna tillgodose grundutbildningen för barn och unga fram till år 2030. Detta är en siffra som inte kan ignoreras.

Lärarna spelar en avgörande roll i vår utbildning och framtid

Lärare är ryggraden i utbildningssystemet och har en avgörande roll för att forma framtiden. De utbildar och inspirerar kommande generationer, vilket gör deras arbete oumbärligt för samhällets utveckling. Men för att göra detta behöver de stöd, erkännande och incitament. Det är inte bara en fråga om att öka antalet lärare, utan också om att förbättra deras arbetsvillkor och status. Lärare måste ha tillgång till resurser och möjligheter till professionell utveckling. De måste känna sig motiverade och stärkta i sitt yrkesval.

Årets Världslärardag är ett viktigt steg i rätt riktning. Genom att sätta fokus på den globala lärarbristen och dess konsekvenser hoppas man kunna driva frågan högt upp på den globala agendan. Det är nödvändigt att regeringar, organisationer och samhället i stort samarbetar för att lösa denna utmaning.

Vi på Linguista vill tacka och hylla våra fantastiska lärare som ger en toppenjobb varje dag, ni spelar en avgörande roll i vår utbildning och framtid!