Hör vad vår verksamhetschef Joakim har att säga om Linguistas framtid

Joakim är Linguistas verksamhetschef. Vi har pratat med honom om Linguistas funktion och beställningsprocess samt hur han ser på framtiden.

Hur tror du att framtiden ser ut för Linguista?

Om några år tänker jag att det är fler som har sett att vi kan koordinera studiehandelningen på modersmålet och modersmålsundervisningen nationellt och via fjärr samt att skolorna som förut inte kunde erbjuda elever detta stöd kommer kunna göra det tillsammans med oss

Hur anlitar man som rektor Linguista?

Jag skulle säga att det är superenkelt. Du går in på vår site och söker reda på det språket som ni behöver hjälp med så ser ni schematiderna och klickar för att boka platser.. Och vill du prata med oss och gå in på detaljer så ringer man till oss så hjälper vi er.

Vad kännetecknar era lärare?

De är otroligt engagerade och kompetenta vilket syns i våra elevenkäter där eleverna är nöjda med undervisningen. Vi ser också i vårt kvalitetsarbete att elevresultaten förbättras över åren. Våra lärare är duktiga problemlösare, de jobbar ju med fjärrundervisning och behöver möta eleverna i detta samt hjälpa skolan att få till en bra setup så att vi får fin undervisning och eleverna klarar sina mål.

Berätta, vad är det bästa med Linguista?

Jag älskar ju skolan i kompensatoriska uppdrag där vi hjälper elever att skapa sin egen framtid. Med studiehandledning på modersmål så kan vi stötta eleverna och den elevgruppen som idag har svårt att nå målen i skolan och motverka den kunskapssegregation som vuxit fram i skolan de senaste åren.