Hur kommer jag igång med Linguista?

Nu är det dags att lägga en beställning hos Linguista inför kommande läsår. För att undervisningen ska kunna starta första veckan i september måste man lägga en beställning senast 15:e augusti.

Beställ Linguistas tjänster

Genom EdShares automatiserade beställningsflöde kan du enkelt beställa alla våra språktjänster genom ett fåtal klick. Nedan beskriver vi hur du gör steg för steg.

  1. Kartlägg behovet på er skola
  2. Välj vilken kompetens ni söker. Antingen grundskola, gymnasiet eller studiehandledning
  3. Fyll i vilket ämne, språk och för vilken årskurs ni söker hjälp.
  4. Se tillgänglighet och boka platser för era elever.

Vi vill påminna om att det krävs minst 5 elever på grundskolan och på gymnasiet minst 8 elever i en nationellt koordinerad fjärrgrupp för att vi skall starta språket. I en del språk samordnas schematider för att på bästa sätt koordinera flera skolor inom Sverige till samma undervisningstillfälle.

Begär en offert

Är ni en Huvudman för flera skolenheter eller en större skola som vill samarbeta med Linguista? Begär en offert på vår plattform så hjälper vi er i processen.