Grekiska språket

Ett populärt resmål bland oss skandinaver är Grekland. Ett land som erbjuder mycket sol och bad men som också är rikt på historia, kultur och god mat. Att charma grekerna på din semesterresa gör du lätt genom några korta hälsningsfraser så som kalimera! (god morgon!) och tí kánis? (hur mår du?).

Kort om det grekiska språket

Det grekiska språket sträcker sig långt bak i tiden, de äldsta texterna som hittats är mer än 3000 år gamla. Den klassiska grekiskan talades i Grekland, Syditalien, Mindre Asien och runt hela Svarta Havets kust och under romarriket dominerade språket i den östra halvan av riket. Sedan det första århundrandet e.Kr. var grekiska ett dominerande språk inom kyrkan och Nya testamentet skrevs på klassisk grekiska från början.

Den grekiska som vi känner till idag kallas för Nygrekiska och är den moderna formen av det språk som talades i den grekiska världen under antiken.

Hur fungerar det grekiska alfabetet?

Det grekiska alfabetet uppkom under den klassiska tiden ca 800 år f.Kr. och ligger till grund för de latinska och kyrilliska alfabeten. En del av bokstäverna i det grekiska alfabetet både låter och ser ut som våra. De flesta versalerna ser ut som våra men det blir genast knepigare när det kommer till de små bokstäverna. Det finns elva olika bokstavskombinationer och bokstaven "i" går att skriva på fem olika sätt. Vem sa att grekerna saknar fantasi! Kort sagt så är det ett mångfacetterat alfabet.

Lära sig det grekiska språket

Alla har vi väl hört uttrycket ”det låter som rena rama grekiskan”. Detta är något orättvist då grekiska inte ska vara svårare än att lära sig tex svenska eller spanska. Kanske kommer uttrycket från det grekiska alfabetet som upplevs knepigt för oss.

Det finns flera vägar att ta för att lära sig det grekiska språket. Tex kan man vända sig till någon av våra högskolor och universitet som erbjuder utbildning i grekiska. Fördelen med detta är att man kan ta CSN-lån samtidigt som man studerar.

Andra alternativ är att vända sig till privata aktörer både i Sverige men också i Grekland. Att studera på plats i Grekland ger dig bra förutsättningar att faktiskt lära dig språket då man får möjlighet att praktisera språket i vardagen, tex när man går och handlar eller äter på restaurang.

Modersmålsundervisning grekiska

I Sverige har alla barn som har ett annat modersmål än svenska rätt till modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Linguista tillhandahåller modersmålsundervisning och studiehandledning i grekiska via fjärr. Detta gör att undervisningen blir tillgänglig i hela landet oavsett vart man bor.