Fira internationella lärardagen 5 oktober

Den 5 oktober varje år firas världslärardagen både i Sverige och resten av världen. Syftet är att uppmärksamma det jobb som alla lärare gör och årets tema handlar om skolans och lärarnas betydelse för demokratin.

Varför firas internationella lärardagen?

För att skapa hållbara samhällen där demokrati och jämställdhet är en självklarhet är utbildning en viktig del där lärare gör skillnad varje dag. På världslärardagen hyllas alla kollegor inom läraryrket för det viktiga arbete som de gör dagligen. Lärare har en viktig roll i att ge alla barn och ungdomar den utbildning som de har rätt till och det ska firas!

Tips på hur du och dina kollegor kan fira internationella lärardagen

  • Prata och berätta för barnen om varför vi firar internationella läradagen. Det finns utbildningsmaterial att använda sig av här för att jobba kring frågor om skola och demokrati.
  • Prata om aktuella frågor som berör skolans värld, både lokalt och globalt
  • Till sist, se till att fira med fika tillsammans med era kollegor!