Studiehandledning

Stockholm – Göteborg – Fjärrundervisning

Vad innebär studiehandledning på modersmål?

Att ge elever studiehandledning på sitt modersmål hjälper eleven att lyckas med sina studier.

Vi erbjuder studiehandledning på modersmål i alla ämnen och kurser i grund- och gymnasieskola. Studiehandledningen ges för att framhäva eller fördjupa elevernas kunskaper exempelvis inom ett område där svenska begrepp behöver förtydligas och diskuteras på modersmålet. Det kan erbjudas som ledning och stimulans, som extra anpassning eller som särskilt stöd.

Du kan antingen beställa en individuell handledning för en till två elever på din skola i Stockholm, Göteborg eller via fjärrundervisning. Du kan även beställa studiehandledning åt en grupp om tre till fem personer på din skola i Stockholm eller Göteborg.

Hur vet jag om mina elever behöver studiehandledning?

En elev har rätt till att få stöd på sitt modersmål om eleven inte klarar av att följa med i undervisningen på svenska, och därför riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven. Om en skola ser ett behov genomförs en kartläggning för att ta reda på i vilken grad studiehandledningen krävs. Det är rektorn som sedan beslutar om eleven ska få studiehandledning.

Så här arbetar vi

Studiehandledningen schemaläggs på skolan eller via fjärrundervisning. Studiehandledaren samarbetar med ämnesläraren och anpassar handledningen till eleven/elevernas behov. Handledningen kan ske antingen före, under eller efter lektionerna beroende på vilket stöd som behövs.

Studiehandledaren har därefter en samplanering tillsammans med elev och mentor, samt vid behov specialpedagog. De beslutar då vad handledningen ska ha för fokus och vilken målsättning eleven har. Under tiden eleven får studiehandledning görs kontinuerliga uppföljningar för att se att handledningen får önskvärd effekt.

Beställ nu
Läs mer om hur fjärrundervisning fungerar.
Vårt arbete genomsyras av att vi vill ha så god kvalitet på undervisningen som möjligt. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.
Här hittar du vanliga frågor och svar kring studiehandledning på modersmål.
Beställ nu