Studiehandledning

Genom fjärrundervisning eller på plats i Stockholm och Göteborg

Vad innebär studiehandledning på modersmål?

Att ge elever studiehandledning på sitt modersmål hjälper eleven att lyckas med sina studier.

Linguista erbjuder studiehandledning på modersmål i alla ämnen och kurser i grund- och gymnasieskola. Studiehandledning erbjuds bland annat på dari, finska och persiska. Scrolla längst ned på denna sida för att se hela vårt språkutbud.

Studiehandledningen ges för att framhäva eller fördjupa elevernas kunskaper exempelvis inom ett område där svenska begrepp behöver förtydligas och diskuteras på modersmålet. Det kan erbjudas som ledning och stimulans, som extra anpassning eller som särskilt stöd.

Det finns möjlighet att beställa en individuell handledning för en till två elever på för en skola i Stockholm, Göteborg eller för skolor i hela Sverige via fjärrundervisning. Det finns även möjlighet att beställa studiehandledning åt en grupp om tre till fem personer på en skola i Stockholm eller Göteborg.

Hur vet jag om mina elever behöver studiehandledning?

En elev har rätt till att få stöd på sitt modersmål om eleven inte klarar av att följa med i undervisningen på svenska, och därför riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven. Om en skola ser ett behov genomförs en kartläggning för att ta reda på i vilken grad studiehandledningen krävs. Sedan tar rektor beslut om eleven ska få studiehandledning eller ej.

Klicka här för att se Linguistas flöde för beställning av studiehandledning på modersmål.

Så här arbetar Linguista

Studiehandledningen schemaläggs på skolan eller via fjärrundervisning. Studiehandledaren samarbetar med ämnesläraren och anpassar handledningen till eleven/elevernas behov. Handledningen kan ske antingen före, under eller efter lektionerna beroende på vilket stöd som behövs.

Studiehandledaren har därefter en samplanering tillsammans med elev och mentor, samt vid behov specialpedagog. De beslutar då vad handledningen ska ha för fokus och vilken målsättning eleven har. Under tiden eleven får studiehandledning görs kontinuerliga uppföljningar för att se att handledningen får önskvärd effekt.

Beställ nu
Läs mer om hur fjärrundervisning fungerar.
Vårt arbete genomsyras av att vi vill ha så god kvalitet på undervisningen som möjligt. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.
Här hittar du vanliga frågor och svar kring studiehandledning på modersmål.