Moderna språk

Genom fjärrundervisning

Fjärrundervisning i moderna språk

 

”Att ha kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva”
(Ämnesplan moderna språk, Skolverket)

Så går fjärrundervisningen i moderna språk till

Linguista erbjuder grund- och gymnasieskolor fjärrundervisning i moderna språk. Undervisningen sker i grupper om cirka 8-13 elever och grupperna kan vara sammansatta av elever från olika skolor runt om i Sverige. Respektive skola beställer elevplatser och undervisningen bedrivs i Google-miljö där legitimerade lärare planerar, genomför och följer upp undervisningen samt sätter betyg vid kursens slut. En handledare från skolan ska alltid finnas på plats för att besvara frågor och stötta eleverna.

Schema och uppstart av fjärrundervisning i moderna språk

Schemat sätts i förväg av Linguista och skolor som beställer elevplatser i moderna språk blockar dessa pass vid sin egen schemaläggning. Schemaläggningen för fjärrundervisningen måste ske på detta sätt då elevgrupperna i Moderna språk kan bestå av elever från flertalet olika skolor och schema inte kan justeras i efterhand.
Inför beställning samt även efter beställning har skolan kontakt med samordnare för Linguista som genomför tekniktest, bifogar informationsmaterial om teknik, informerar om handledare samt andra nödvändiga tips inför uppstart av fjärrundervisning.

 

Tillgängliga språk

Linguista anpassar inför varje nytt läsår utbudet av språk utifrån vad skolorna har för behov och önskemål. Om ni saknar ett språk i listan nedan är ni varmt välkomna att kontakta oss med era önskemål.

Följande språk erbjuds för närvarande:

  • Franska
  • Mandarin
  • Spanska
  • Tyska
Beställ nu
Läs mer om hur fjärrundervisning fungerar.
Vårt arbete genomsyras av att vi vill ha så god kvalitet på undervisningen som möjligt. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.