Moderna språk

Fjärrundervisning

“Att ha kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva”
(Ämnesplan moderna språk, Skolverket)

Linguista erbjuder grund- och gymnasieskolor fjärrundervisning i moderna språk. Undervisningen sker i grupper om cirka 8-13 elever och grupperna kan vara sammansatta av elever från olika skolor runt om i Sverige. Skolorna beställer elevplatser och undervisningen bedrivs i Google-miljö där legitimerade lärare planerar, genomför och följer upp undervisningen samt sätter betyg vid kursens avslut. Det ska alltid finnas en handledare från skolan på plats som kan besvara frågor och stötta eleverna.

Schemat sätts i förväg av Linguista och skolor som beställer elevplatser i moderna språk blockerar dessa pass vid sin egen schemaläggning. Detta då elevgrupperna i moderna språk kan bestå av elever från flertalet olika skolor och schema inte kan justeras i efterhand.

Inför beställning samt även efter beställning får skolan kontakt med samordnare för Linguista som genomför tekniktest, bifogar informationsmaterial om teknik, informerar om handledare samt andra nödvändiga tips inför uppstart av fjärrundervisning.

Beställ nu
Läs mer om hur fjärrundervisning fungerar.
Vårt arbete genomsyras av att vi vill ha så god kvalitet på undervisningen som möjligt. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.
Beställ nu