Våra tjänster

Linguista erbjuder ett urval av tjänster

Studiehandledning

 

Vi erbjuder studiehandledning på modersmål i alla ämnen för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen bättre. Eleven kan delta i studiehandledning som är anpassad till elevens behov.

Modersmålsundervisning

 

Vi erbjuder undervisning i elevens modersmål. Att ha goda kunskaper i sitt modersmål gynnar elevens lärande av svenska samt andra språk och ämnen.

Moderna språk

 

Vi erbjuder fjärrundervisning i moderna språk. Att ha kunskaper i flera språk ökar elevens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang samt delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv.

Fjärrundervisning

 

Vi erbjuder alla våra tjänster via fjärrundervisning i hela landet. Vi erbjuder också modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål fysiskt på plats i Stockholm och Göteborg.