Om Linguista

Linguista erbjuder skolor den kompetens de själva har svårt att rekrytera.

Linguista har som syfte och affärsidé att stödja skolor att säkerställa att elever med annat modersmål än svenska, har möjlighet att stimuleras så långt som möjligt mot utbildningens mål. 

Linguista erbjuder både kvalitativ när- och fjärrundervisning, inom modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål och moderna språk.

En del av AcadeMedia EdTech

Linguista är en del av AcadeMedia EdTech som utvecklar och driver digitala utbildningstjänster i syfte att utveckla morgondagens lärande och skola.

EdTech är en förkortning av Educational Technology, som står för teknik relaterat till utbildning.

Båda verksamheterna ingår i AcadeMedia, som är norra Europas största utbildningsföretag och finns i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. En sak  som förenar alla verksamheter inom AcadeMedia är synen på att kvalitet är viktigt och lönar sig. Ambitionen är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Lediga jobb

Du hittar våra lediga jobb på academedia.se