Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Övrigt

Nytt om fördelar med modersmålsundervisning

By oktober 13, 2020 No Comments

För eleverna själva har modersmålsundervisningen en viktig roll. Det framkom i en nyligen gjord studie i form av en uppsats på Malmö Universitet. Eleverna som var intervjuade berättade att modersmålet är någonting som ger dem en känsla av samhörighet till sin familj. Eleverna efterfrågade mer modersmålsundervisning, mer undervisning under skoltid och fler behöriga lärare. 

Andra fördelar som svensk forskning visar är att elever som kontinuerligt deltagit i modersmålsundervisning:

  • har högre betyg i svenska, engelska och matematik
  • behärskar svenska bättre än andra flerspråkiga elever
  • är tryggare och trivs bättre i skolan än andra flerspråkiga elever
  • behärskar abstrakta begrepp bättre än andra flerspråkiga elever

Leave a Reply