Vikten av läsning för ett barns språkutveckling

Vikten av läsning för ett barns språkutveckling

Under vecka 44 har 100-tusentals elever i svenska skolan läslov. Läslov finns till för att främja läsning hos barn och unga samt ge alla samma förutsättningar att upptäcka läsningens möjligheter och utveckla sin läslust.

Därför är läsning bra för ett barns språkutveckling

Grunden till ett rikt och nyanserat språk kommer genom böcker och läsning. Man kan också se att läsning bidrar till mer fantasi och en djupare förståelse kring hur människor tänker. Forskning säger att man behöver kunna 50 000 ord som vuxen för att klara av sitt vardagliga liv i form av att förstå nyhetssändningar, tidningsartiklar, instruktioner eller andra anvisningar vi stöter på i det vardagliga livet. Man kan också se att en 17-åring som har läst böcker regelbundet under sin uppväxt har ca 50 000 ord i sitt ordförråd. Däremot har en 17-åring som inte har läst böcker regelbundet endast 15-17 000 ord i sitt ordförråd. I och med dessa siffror förstår man vikten av läsning för ett barns språkutveckling.

Vad gör skolan för att främja läsning hos barn

Redan i förskolan ingår högläsning i läroplanen. Förutom läsning så ingår även att man ska samtala med barnen kring litteraturen. Dessa två delar är positivt för ett barns språkutveckling och ger en större förståelse kring hur dess omvärld fungerar.

Dessutom finns läslovet som infaller vecka 44 varje år. Syftet är att göra läsning mer tillgängligt för alla samt uppmuntra och förespråka vikten av läsning för ett barns språkutveckling. Under denna vecka får läsning ta extra stor plats i bland annat skolan, förskolan, idrottsföreningar och fritidsgårdar.

När ska jag börja läsa för mitt barn?

Det finns många fördelar att börja tidigt med att läsa för sitt barn. Redan vid 6 månaders ålder kan ett barn koppla samman bilder med ord och man rekommenderar att börja läsa för sitt barn redan vid 1-2 månaders ålder. Till en början handlar det mest om att peka och prata, titta i bilderböcker, böcker som ger ljud ifrån sig och kläm- och känna böcker. Förutom att högläsning är bra för språkutvecklingen är det dessutom både en mysig och rolig stund tillsammans!