Vi firar skolledarnas dag!

Möt Susanna som tidigare jobbade som modersmålslärare i italienska men som nu jobbar som skolledare på Linguista. Vi har pratat om vilka uppgifter man har som skolledare samt vilka styrkor Linguista har som verksamhet.

Varför firar vi skolledarnas dag?

Varje år den 3 september firas skolledarnas dag för att hedra och uppmärksamma de dedikerade individer som spelar en avgörande roll i utbildningssystemet. Denna dag är tillägnad skolledare – de som formar skolornas kultur, främjar lärande och stödjer lärare och elever.

Berätta, vad gör en skolledare?

Eleverna måste lära sig med intresse och glädje. För att detta ska förverkligas måste lärarna vara kompetenta och engagerade. En skolledare ska därför skapa förutsättningar för att lärare kontinuerligt utvecklas i sin profession, både individuellt och som grupp. Elevernas måluppfyllelse samt verksamhetens kvalitet är alltid i fokus. Fortbildning, lärande samtal, pedagogiska träffar - och såklart en öppen dialog – är bl.a. mina uppdrag som ledare. Främja utvecklingsmiljön och att ha en bra dialog med skolor är viktiga ingredienser för att driva verksamheten. 

Vad tror du är Linguistas styrka?

Jag tycker att Linguista ligger ett steg framåt jämfört med andra språkenheter då vi erbjuder fjärrundervisning och närundervisning i olika skolor i olika delar av Sverige. Linguista erbjuder en kvalitativ lösning med framgångsrik undervisning och kunskapsutveckling samt kontinuerlig uppföljning. Genom fjärrundervisning når vi även de minsta skolorna som finns i landet därför får alla elever chans att utveckla sitt modersmål och språk som de väljer. Det är viktigt då alla elever ska ha samma förutsättningar till en bra utbildning. Dessutom handlar det om elevernas rötter och att de får möjlighet att lära känna sitt hemland även i Sverige.