Varför ska man läsa moderna språk?

Varför ska man läsa moderna språk?

Att kunna tala flera språk än sitt modersmål är en tillgång att ta till vara på men varför ska man läsa moderna språk? Forskning visar att personer som kan tala flera språk är mer kreativa, har lättare att ta till sig nya språk samt får en större metaspråklig medvetenhet. Detta leder till att barnet får i större utsträckning lättare att reflektera och diskutera kring språket man talar

Vikten av språkundervisning

Inför årskurs 6 är det dags att välja ett modernt språk att läsa men varför ska man läsa moderna språk? Att kunna tala flera språk än sitt modersmål är en tillgång att ta till vara på. Forskning visar att personer som kan tala flera språk är mer kreativa, har lättare att ta till sig nya språk samt får en större metaspråklig medvetenhet. Detta leder till att man får i större utsträckning lättare att reflektera och diskutera kring språket man talar.

I slutändan leder det till fler karriärmöjligheter, det blir lättare att skaffa nya vänskaper och den kulturella världen blir större.

Vilka är de moderna språken?

Med moderna språk menas språk som talas idag världen över men i svenska skolans värld handlar det främst om:

  • Spanska
  • Franska
  • Tyska
  • Italienska
  • Mandarin/kinesiska

Inom skolvärlden är engelska inte en del av de moderna språken utan det är ett kärnämne som är obligatoriskt att läsa. Om man inte är intresserad av att läsa något av de moderna språken kan man välja att läsa teckenspråk, engelska eller modersmål. Dessa ämnen ger dock inga meritpoäng vilket kan vara bra att ha om man vill öka chanserna att komma in på ett specifikt gymnasie- eller högskoleprogram.

Är moderna språk obligatoriskt?

Att läsa moderna språk är inte obligatoriskt men ökar dina meritvärden och därmed chanserna att komma in på den gymnasie- eller högskoleutbildning som du önskar. För att få så höga meritpoäng som möjligt måste du börjat läsa språket senast i årskurs 6 i grundskolan.

Kan man få fjärrundervisning i moderna språk?

Svaret är ja, Skolverket godkänner fjärrundervisning i moderna språk. Då sker undervisningen i realtid men eleverna och läraren är åtskilda fysiskt och man möts i stället online genom att använda informations- och kommunikationsteknik.  

Vi på Linguista erbjuder språkundervisning i moderna språk för grund- och gymnasieskolor via fjärrundervisning. Följande språk erbjuder vi:

  • Franska
  • Mandarin
  • Spanska
  • Tyska
  • Italienska