hur fungerar språkutveckling för barn

Studiehandledning läsåret 22/23

Uppstart för studiehandledning sker direkt från skolstart och sen löpande under läsåret. För elevens bästa är det oerhört viktigt att komma igång med studiehandledningen direkt vid skolstart. Meddela oss via info@linguista.se den studiehandledning ni har behov av med schema, årskurs och ämne så kan vi matcha detta mot schemat för eleven. Vill ni ha hjälp att kartlägga elevens behov, så ordnar vi detta.