Nu införs mobilförbud i skolan

Det är nya regler kring mobilen som gäller för eleverna när de kommer tillbaka från sommarlovet. I augusti träder nämligen den lag i kraft som ger lärare större makt att exempelvis beslagta mobilen under skoltid.

Vad innebär den nya lagen gällande mobilförbud i skolan?

Idag börjar den nya lag gälla som ger lärare rätt att införa mobilförbud under lektionstid. Den nya lagen innebär att skolorna får större möjlighet att omhänderta elevernas mobiltelefoner och införa helt mobilfria dagar.

Vad är syftet med att införa mobilförbud i skolan?

Förhoppningen med den nya lagen är att skapa mer studiero under lektionerna och att förbudsmöjligheterna ska ge mer råg i ryggen att sätta gränser. Syftet är att ge lärarna en större makt att vara de som faktiskt bestämmer om hur man ska använda mobiltelefoner i klassrummet.

Lärarnas riksförbund välkomnar lagen som en milstolpe för att förtydliga vem som bestämmer i klassrummet.