lära sig tyska - europas största språk

Lära sig tyska – Europas största språk

Att lära sig tyska kan vara väldigt användbart då det tyska språket är Europas största bortsett från ryska. Tyska hittar du inte enbart i Tyskland utan det talas även bland annat i Österrike, Belgien, Italien och Schweiz.

Det tyska språkets uppkomst

En bra start för att lära sig tyska, Europas största språk, är att ha koll på dess historia. Likt det svenska språket är tyska ett germanskt språk som sträcker sig ända bak till 1200 år f.Kr. Det är på medeltiden som grunden för det tyska språket läggs men den tyskan som vi känner vid börjar inte talas förens på 1800-talet. Det finns många tyska influenser i det svenska språket och det beror på att många tyska köpmän och hantverkare invandrade till Sverige under medeltiden och tog med sig ordförrådet hit.

Lär dig det tyska språket

Trots en ganska så klurig grammatik som kan ställa till det så har tyskan många likheter med svenskan och just därför upplever många att lära sig tyska, Europas största språk, är relativt lätt. Från och med 6e klass i svenska grundskolan har alla möjlighet att välja ett modernt språk att läsa, däribland tyska. Ett ypperligt tillfälle att lära sig det tyska språket.

Hur många pratar tyska i världen?

Tyska är Europas största språk näst efter ryska men hur många pratar tyska i världen? Ungefär 120-150 miljoner människor varav ca 95 miljoner har det som modersmål. Den största andelen tyskpratande finns i Tyskland.

Andra länder i Europa där befolkningen talar tyska:

  • Österrike
  • Italien
  • Belgien
  • Schweiz
  • Luxemburg
  • Liechtenstein

Det finns även 14 andra länder där stora delar av befolkningen talar tyska bland annat i Afrika. I Sverige talar ca 72 000 personer tyska.

Lära sig tyska gratis

Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att börja i tidig ålder, det är då man är som mest mottaglig för inlärning. Som tidigare nämnt har alla barn från och med 6:e klass möjlighet att läsa ett modernt språk, däribland tyska. Man kan sedan fortsätta läsa tyska i hela högstadiet och gymnasiet. Då har du helt plötsligt läst 7 år och har så pass bra ordförråd att du kan föra en konversation på tyska. Flera universitet och högskolor har tyskakurser som är gratis och då har du dessutom möjlighet att ta CSN-lån.

Bland de bästa sätten att lära sig tyska på är att vistas i ett tysktalande land. Då får man möjlighet att praktisera språket genom det vardagliga livet.

Plugga tyska i Tyskland

Att plugga tyska i Tyskland är ett av de snabbaste sätten att lära sig tyska på. Du har möjlighet att praktisera det du har lärt dig bara genom att tex gå och handla eller äta på restaurang. Det finns olika tillvägagångsätt för att plugga tyska i Tyskland. Nedan har vi listat några:

Språkresa – Det finns språkresor från 1 vecka upp till ett läsår och ofta åker man med en privat arrangör från Sverige tillsammans med en grupp klasskamrater. Språkarrangören ordnar undervisningen samt ser till att man får boende. En språkresa innebär inte enbart sittande vid skolbänken utan kombineras ofta med andra roliga aktiviteter. Något som är viktigt att tänka på är att en språkresa kostar pengar och man kan behöva finansiera det privat, i vissa fall har man möjlighet till CSN-lån.

Universitet/högskola – Det finns flera universitet och högskolor i Sverige som erbjuder kurser i tyska. Vissa erbjuder även möjlighet att plugga tyska i Tyskland. Ett perfekt sätt att kombinera sina studier med att upptäcka ett nytt land och stad. Fördelen med högskola och universitet är att det är gratis och man kan finansiera sina studier med CSN.