Jobba som modersmålslärare

Om man har ett annat modersmål än svenska och är intresserad av läraryrket kan modersmålslärare vara rätt för dig. Som modersmålslärare undervisar man elever i förskola, grund- och gymnasieskola i deras modersmål samt studiehandleder i andra ämnen.

Vad gör en modersmålslärare?

Alla elever som går i grund- eller gymnasieskola och som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning. Modersmålslärarens uppgift är att undervisa i språket men också lära eleverna om kultur och traditioner i de länder där språket talas.

För elever som har svårt att nå kunskapskraven eller hänga med i övriga ämnen kan modersmålsläraren stötta genom studiehandledning. Det handlar om att framhäva eller fördjupa elevernas kunskaper exempelvis inom ett område där svenska begrepp behöver förtydligas och diskuteras på modersmålet. 

Vad krävs för att bli modersmålslärare?

För att kunna jobba som lärare i modersmål behöver man ha goda kunskaper i både svenska och språket man har tänkt att undervisa i samt ha kunskap i hur det svenska samhället fungerar.

Utöver ovanstående så är kravet att man ska ha en lärarexamen i något skolämne samt ha läst minst 30 högskolepoäng i språket du vill undervisa i. Man måste också kunna styrka att det aktuella språket är ens modersmål.

För dig som redan har en lärarexamen räcker det att komplettera med 30 högskolepoäng i det aktuella språket för att sedan få jobba som modersmålslärare.

Varför har man modersmålsundervisning?

Syftet med modersmålsundervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt modersmål. Forskning visar att modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling och att ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska samt andra språk och ämnen.

Vill du jobba som modersmålslärare

Hos Linguista erbjuder vi undervisning och studiehandledning i över 50 olika modersmål och vi söker ständigt efter nya tillskott till vår arbetsgrupp.