Hur lär man sig ett nytt språk. jpg

Hur lär man sig ett nytt språk?

Drömmer du om att lära dig ett helt nytt språk? Vi har samlat flera tips för hur man lär sig ett nytt språk på bästa sätt!

Hur lång tid tar det att lära sig ett nytt språk?

Hur lång tid det tar att lära sig ett nytt språk på beror helt på vilka förutsättningar man har, hur ofta man har möjlighet att studera samt praktisera språket. Huvudregeln är att ju mer tid man lägger på att lära sig det nya språket desto snabbare går det. Det viktiga är att man studerar regelbundet och inte låter det gå för lång tid mellan studietillfällena. Kanske det mest effektiva sättet är att bo eller besöka ett land där språket talas.

Språkinlärning som vuxen

Forskning visar att språkinlärning som vuxen är svårare än för barn men det är inte omöjligt för en vuxen att lära sig ett nytt språk. Att lära sig ett nytt språk som vuxen kräver en hel del engagemang och regelbundenhet. Om man vill bli riktigt bra på ett nytt språk behöver man studera nästan varje dag. Det räcker med 15-20 minuter per dag. Ofta har vuxna redan ett bra ordförråd och förståelse för meningsuppbyggnad och grammatik. Det kan underlätta när man ska lära sig ett nytt språk

4 tips för hur man lär sig ett nytt språk

Lär dig ett nytt språk med teknikens hjälp

Idag finns många bra språkappar att ta hjälp av där du på ett enkelt sätt kan lära dig ett nytt språk. Apparna är ofta anpassade så du lätt kan ställa in hur mycket tid du vill lägga per dag. Det blir ett roligt och spännande sätt att lära sig ett nytt språk på.

Använd språket i ditt vardagliga liv

Att använda språket i vardagslivet kommer göra att du snabbt bygger upp ett stort ordförråd vilket är en förutsättning för att kunna tala ett språk. Ett tips kan vara att tex skriva inköpslistor eller anteckningar i kalendern på språket. Försök även att träffa eller brevväxla med personer som har språket som modersmå. Ett utmärkt sätt att lära sig ett nytt språk på!

Har du möjlighet att åka till ett land där språket talas? Det kan nog vara det bästa sättet att praktisera ett nytt språk på, att tex gå i mataffärer, beställa på restaurang och leva vardagsliv.

Lär dig ett nytt språk via film och serier

Att titta på film eller serier där de talar det nya språket är ett jättebra sätt att lära sig ett nytt språk. Anledningen till att vi ofta är så pass bra på engelska är dels för att vi lär oss det i skolan men också via olika typer av populärkultur.

Våga säga fel

Genom att tala och praktisera språket på riktigt lär man sig snabbare. Många kanske drar sig för att prata för att man är rädd för att säga fel. Vad man ska tänka på är att de flesta ofta uppskattar att man försöker och bryr sig inte om det är 100 % grammatiskt rätt!