Hur fungerar språkinlärning för barn?

Språket är det främsta sättet som vi människor kommunicerar på och är det mest komplexa kommunikationssystem man känner till. Vid 1-års ålder börjar ett barn säga sina första ord men redan när bebisen ligger i magen börjar barnets språkinlärning när den hör oss prata. När barnet är i tvåårsåldern har språket oftast utvecklas så pass mycket att hen kan sätta samman flera ord till meningar

När börjar barn prata?

Hur fungerar språkinlärning för barn? Ett barns språkutveckling ser väldigt olika ut och när ett barn börjar prata varierar stort.Innan ett barn börjar prata kan man märka att barnet förstår flera ord, tex genom att fråga vart är bilen eller lampan? Då pekar ofta barnet på föremålet man sagt. Vid 1 års ålder brukar de första orden komma. Dock dröjer det tills dess att ett barn kan prata med fulla meningar och uttrycka vad hen vill.

Generellt brukar man säga att vid 2 års ålder kan man säga vissa meningar och vid 3 års ålder kan man ca 1000 svenska ord.

Hur lär sig barn att prata?

Ett barns första kontakt med språk är redan när hen ligger i magen och hör sina föräldrar prata och från första sekund som bebisen är ute kan man börja sjunga och prata till bebisen för att stimulera språkutvecklingen. Barn är som en svamp och observerar allt som sker runt dem. Till en början kommunicerar barnet med rörelser, gester, ljud, blickar och mimik. Under hela barnets första levnadsår utvecklas detta mer och mer och de olika ljuden börjar till slut likna riktiga ord.

Ett barns första ord – vilka är vanligast?

Det första orden handlar ofta om ord som betecknas som rörliga eller föremål som barnet kan göra något med. Först och främst mamma och pappa som är personer som är väldigt viktiga för barnet men också olika djur som hund och katt brukar finnas bland de första orden. Titta och där är också ord som är vanliga att man säger tidigt.

Ungefär 70% av barnets 100 första ord är substantiv, dvs föremål medan endast 30% är verb, alltså saker som man gör. Enligt forskning beror detta antagligen på barnets tankemässiga utveckling, det är en mindre komplicerad tankeprocess att säga vad något kallas än att tala om vad man gör med dessa saker.

Hur länge utvecklas språket?

Språket utvecklas under hela ens livstid och man lär sig ständigt nya ord och begrepp. Dock visar forskning att efter ungefär 17 års ålder blir det svårare att lära sig ett nytt språk.

Modersmålet är viktigt inte bara för kommunikationen utan även för den personliga utvecklingen och den kulturella förståelsen. Att ha ett rikt modersmål kommer med många fördelar.