Europeiska språkdagen

Den 26e september varje år firas europeiska språkdagen. Tanken med dagen är att lyfta språk och språkinlärning som något viktigt, spännande och roligt.

Vi firar europeiska språkdagen

Europa har ett rikt kulturarv med över 200 inhemska språk och genom att främja språklig mångfald uppnår man en större interkulturell förståelse. Detta är något som Europarådet jobbar med, att främja flerspråkighet i hela Europa, och det är också därför vi firar europeiska språkdagen.

De europeiska språken

De flesta europeiska språken tillhör tre stora språkgrupper inom den indoeuropeiska familjen: germanska, romanska och slaviska.

I den germanska språkfamiljen ingår: danska, norska, svenska, isländska, tyska, holländska, engelska och jiddisch med flera.

De romanska språken är bland andra: italienska, franska, spanska, portugisiska och rumänska.

Till de slaviska språken hör: ryska, ukrainska, vitryska, polska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, serbiska, kroatiska, makedonska, bulgariska med flera.

De flesta europeiska språk använder det latinska alfabetet. Några slaviska språk använder det kyrilliska alfabetet. Grekiska, georgiska, armeniska och jiddisch har sina egna alfabet. De mest frekventa icke-europeiska språken i Europa är arabiska, kinesiska och hindi, vilka alla har sina egna skrivsystem.

Idéer och material till er undervisning

Det finns gratis material att beställa och lektionsplaneringar att ta del av som kan komma till användning i er undervisning i samband med europeiska språkdagen.