Arabiska språket – Sveriges näst största modersmål

Arabiska språket är ett av världens 5 största språk och det näst största modersmålet som talas i Sverige. Språket talas främst i Mellanöstern och i Nordafrika men är också ett heligt språk för hela världens muslimer.

Arabiska språket

Kort sagt delas det arabiska språket upp i tre delar: Klassisk arabiska, Modern standardarabiska och dialekter. Den klassiska arabiskan uppkom runt år 700 när islam bredde ut sig allt mer och är det språket som koranen är skriven på. Idag används inte den klassiska arabiskan förutom i utbildningssyfte eller i religiösa sammanhang.

Den arabiskan som är mest utbredd och som används idag är standardarabiskan. Språket används i media, litteratur och officiella sammanhang.

Modersmålsundervisning arabiska

Länge var arabiskan det tredje mest talade språket efter svenskan och finskan i Sverige. Idag är arabiska det näst största modersmålet i Sverige och talas av ca 400 000 personer. Många av dessa är barn och ungdomar som går i grund- eller gymnasieskolan.

I Sverige har alla barn och unga i grund och gymnasieskolan rätt till modersmålsundervisning om man har ett annat modersmål än svenska. Linguista erbjuder modersmålsundervisning i arabiska och även studiehandledning för elever som behöver hjälp och vägledning i sina studier. Linguistas modermålslärare i arabiska har lång erfarenhet av läraryrket.

Lära sig arabiska

Det finns många anledningar till att lära sig arabiska. Som tidigare nämnt används standardarabiskan av alla arabisktalande men det används främst i skrift, nyhetsuppläsningar och i officiella tal och framträdanden. Att lära sig standardarabiska är ett bra sätt för att förstå de grammatiska och strukturella aspekterna av arabiska men om man vill lära sig språket för att kunna prata med vänner, i jobbsammanhang eller på resor är det bättre att satsa på en dialektkurs i arabiska. Det bästa är att satsa på en kombination av både standardarabiska och dialektkurs för att lära sig språket så bra som möjligt.

Man kan lära sig arabiska på olika sätt. I Sverige finns det flera högskolor och universitet som erbjuder kurser i arabiska på olika nivåer. Fördelen med dessa är att du kan ta CSN-lån samtidigt som du studerar samt att kurerna är gratis. Vill man istället gå via en privat aktör får man räkna med att betala för kursen samt att den inte är CSN-berättigad.