21 februari - internationella modersmålsdagen

Idag firar Linguista internationella modermålsdagen för att uppmärksamma vikten av modersmålsundervisning. Modersmåldagen instiftades 1999 av Unesco för att främja språklig mångfald. Det har på senare år vuxit fram en större medvetenhet kring språkets viktiga roll när det kommer till att bygga inkluderande kunskapssamhällen, bevara kulturarv och stärka dialogen mellan olika kulturer. Dagen firas över hela världen och på Linguista har firandet pågått under hela februari på olika sätt.

Forskning visar att tillgång och möjlighet att tala sitt modersmål har stor inverkan på en människas liv. Exempelvis visar flera studier att barn som har ett annat modersmål än svenska som får undervisning på sitt modersmål klarar sig bättre i skolan och oftast blir bättre även i det svenska språket.

I Sverige talas över 200 olika modersmål. Det kan handla om allt från språk som har endast ett 100-tals användare så som de afrikanska språken, wolof och mandinka, till arabiska som är det mest talade modersmålet i Sverige efter svenskan. Finska, samiska, meänkieli, romani och jiddisch räknas som nationella minoritetsspråk i Sverige sedan 2000.

Modersmålsundervisning via fjärr

Behovet av modersmålsundervisning finns i hela landet men utmaningen ligger i att hitta behöriga lärare. Detta har Linguista löst genom att samordna och erbjuda undervisning via fjärr och koordinera elevgrupper från hela Sverige samtidigt. På så sätt erbjuds eleverna kvalitativ undervisning oavsett vart i landet man bort.

- Då forskning visar att undervisningen i modersmålet är en av nycklarna för god integration och förbättrar språkinlärningen vill vi på Linguista förenkla och göra modersmålsundervisningen mer tillgänglig för alla utan att tumma på kvalitén i undervisningen, säger Linguistas verksamhetschef Sara Olsson.

Av de drygt 200 modersmålen som talas i Sverige erbjuder Linguista undervisning och studiehandledning i över 50 av dem. Språkutbudet utökas hela tiden och anpassas efter skolornas behov.

Språkets påverkan på människan

Med hjälp av språket kan vi kategorisera den värld vi lever i. Vi formar våra tankar och uttrycker oss själva och våra behov i samspel med andra. De flesta människor som tvingas tala ett annat språk än sitt modersmål, kan lätt känna sig hämmade och avskurna även mentalt. Språket fungerar som en inre spegel, något som visar vilka vi är.

Under februari månad har Linguistas elever arbetat med sitt modersmål. Eleverna har fått djupdyka i berättelser, traditioner, högtider, musik, mat osv för att sedan presentera det landet/länder där modersmålet talas.

- Det är bra för eleverna att förstå vikten av modersmålsundervisningen men också få bekanta sig med och utveckla sin kulturella identitet, säger Susanna Caliolo, pedagogisk ledare på Linguista.

Vidare berättar Susanna att de även har upprättat ett forum där elever med olika modersmål får möjlighet att prata och diskutera ämnen och egenskaper hos sitt modersmål och ta del av varandras språk och kulturer.