Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Information

Forskning om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Intressant forskning

Flerspråkiga elever har rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. I många skolor brister denna rättighet. Anne Reath Warren forskar om vilka effekter modersmålsundervisning och studiehandledning har för kunskapsresultaten. Här finns en intervju med Anne. I hennes avhandling har hon undersökt olika former av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i Sverige samt i Australien. Här finns hela avhandlingen som pdf.

 

 

Leave a Reply