Information

Forskning om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Intressant forskning

Flerspråkiga elever har rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. I många skolor brister denna rättighet. Anne Reath Warren forskar om vilka effekter modersmålsundervisning och studiehandledning har för kunskapsresultaten. Här finns en intervju med Anne. I hennes avhandling har hon undersökt olika former av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i Sverige samt i Australien. Här finns hela avhandlingen som pdf.

 

 

Leave a Reply