Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Information

Språkutvecklande arbetssätt – alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling

Tips om en intressant artikel från Skolverket, du finner den här.

Ett ämnes fackspråk utmaning för alla elever

Enligt statistiken har 18 % av svenska skolelever annat modersmål än svenska och i storstäderna är denna andel ännu högre. För att elever ska kunna tillägna sig ämneskunskaper så måste de få tillgång till ett skolspråk. Varje nytt ämne har ett karakteristiskt språk som eleverna måste erövra för att de ska uppnå kursmålen.

Leave a Reply