Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Övrigt

Möt Julia som är lärare i moderna språk via fjärrundervisning

By oktober 14, 2020 No Comments

Möt en av våra lärare i moderna språk, Julia Chilf, som undervisar i Tyska (både som moderna språk och som modersmål). Vi tackar Julia för en öppen och hjärtlig intervju! 

Hur går det till att få undervisning i moderna språk på Linguista?

Om jag som elev vill läsa Tyska med det inte finns någon möjlighet att ha det på plats i min skola så kan jag få undervisning via Linguista.

Skolan kan beställa den tjänsten hos Linguista och sen startas undervisningen via fjärr.

Eleven ingår i en undervisningsgrupp anpassad efter vilken kurs hen läser. I mitt fall har jag grupper från årskurs 6 och blandat från årskurs 7-9 i grundskolan. De läser steg 1-2, endast steg 2 eller blandat steg 3-4 på gymnasiet.

En grupp kan bestå av elever från flera skolor.

På en bestämd tid loggar eleverna in till ett elektronisk möte (just nu använder vi plattformen google meet). Där träffas eleverna i gruppen och får först en överblick över vad som kommer att hända under lektionens gång.

I ämnet moderna språk använder vi Google classroom och också det digitala läromedlet ”Digilär” där eleverna får uppgifter att göra under lektionstid.

Undervisningen fungerar egentligen på samma sätt som i fysisk klassrum: gemensam uppstart, genomgång och övningar. Det enda skillnaden är, att jag inte kan gå runt på fysisk sätt.

I mitt fall löser jag det genom att bjuda in eleverna en och en till enskilda samtal i ett annat mötesrum. Där går jag igenom deras uppgifter och hjälper till om de har frågor som inte berör hela gruppen.

Till slut avslutar man lektionen i det större mötesrummet me gruppen och och eleverna loggar ut.

Enligt lag ska finnas en handledare på varje skola som hjälper eleverna med tekniska frågor, hörlurar eller som fungerar som ”provvakt”.

 

Vad är det vanligaste man behöver få hjälp med?

Det variera ganska mycket bland eleverna. Mest behöver de hjälp med att förstå enstaka ord för att förstå en text de ska läsa. Även om en grupp består av elever från samma årskurs så är kunskapsnivåerna ofta olika från elev till elev. Det är en utmaning, men gör undervisningen ännu mer spännande.

Hur mycket stöttar du eleverna?

Jag försöker naturligtvis stötta så mycket som möjligt, men det variera beroende på gruppstorlek. De här ”enskilda samtalen” behöver jag lägga tid på och om gruppen är stor kan jag inte träffa alla elever enskilt under en lektion. Men jag gör mitt bästa så att de åtminstone får enskild hjälp varannan vecka om det är en stor grupp. Om jag ser att flera elever frågar samma sak om ett ämne så planerar jag in en repetition med hela gruppen. Annars förklarar jag för varje elev vad hen behöver just då.

Hur mycket tid får du med eleverna?

Det beror på gruppstorleken och  årskurs. I årskurs 6 har man bara 70 min per vecka, det är inte så mycket och därför tar jag de enskilda samtalen mer sällan. Särskilt när man går igenom ett svårt tema, t.ex. verbböjning. Men så snart de har förstått temat och börjat öva så kan jag ta enskilda samtal med var och en.

I de andra grupperna är det lättare att ha både genomgång och enskilda samtal eftersom undervisningstiden är 2 timmar i en block per vecka.

Är du med i klassrummet?

Inte fysisk, men jag tror att när jag sitter tillsammans i enskilda möten och ställer frågor till enskilda elever så kommer man nära och ännu mer än i ”vanliga” undervisningssituationer.

 

Beskriv hur det brukar gå till en vanlig dag.

Jag åker till kontoret och sätter upp alla flikar på min dator. En för huvudmötet, en för enskilt-rum-möte, en för Google classroom, en för vår närvaroregistrering och en för ”Digilär”.

I huvudmötet delar jag presentationen som gäller för den lektionen (varje lektion har en som visar lektionsupplägg, ev. genomgång, och vad de behöver förbereda för nästa lektion. Den här presentationen ligger även på Google classroom.

När eleverna trillar in för lektionen hälsar jag på dem och så sätter jag igång med undervisningen.

Just nu har jag flera lektioner efter varandra därför använder jag mina pauser för att sätta upp nästa lektionen.

Vi lunchtid äter jag på kontoret den mat jag har tagit med 😀

På eftermiddagen fortsätter jag med mina lektioner.

När lektionerna är slut skriver jag upp vad jag behöver förbereda inför nästa lektion i min veckoplanering och vad jag måste rätta för vilken grupp. Min förberedelsetid ligger inte på de dagar jag undervisar. Jag kollar också hur många uppgifter eleverna har gjort på ”Digilär” så att jag vet om jag hade planerat för många eller för få uppgifter för övningsfasen.

Leave a Reply