Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Övrigt

Hur går det till att få studiehandledning på modersmål?

By oktober 13, 2020 No Comments

En intervju med en av våra lärare på Linguista berättar om hur det går till att få studiehandledning på modersmålet.

 

Vad heter du och vilket språk undervisar du i?
Jag heter Sarbast Omar och jag är studiehandledare på arabiska, kurmanji och engelska. Jag undervisar också arabiska och kurmanji som modersmål.

Vad är det vanligaste man behöver få hjälp med?
Om eleven går på gymnasiet så beror det på vilket program som eleven läser och elevens nivå på svenska språket. Enligt min erfarenhet så behöver de flesta hjälp i ämnena svenska, engelska och samhällskunskap.

Hur mycket stöttar du eleven?
Jag förklarar lektionens innehåll som eleverna behöver hjälp med och guidar dem hur de kan göra sina uppgifter och samtidigt tydliggör jag lärarens instruktioner.

Hur mycket tid får du med eleven?
Det beror på elevernas nivå. Vissa elever behöver mer hjälp och stöd än andra. Vissa av dem får en timme av studiehandledning på en vecka medan andra får två eller tre timmar.

Är du med på elevens lektioner?
För det mesta träffar jag mina elever antingen före eller efter sina lektioner.

Beskriv hur det brukar gå till första gången någon får studiehandledning…
Första gången presenterar jag mig för eleverna och deras handledare. Jag förklarar för dem hur studiehandledningen fungerar. Jag lyssnar på elevernas åsikter och den undervisningsmetod de föredrar. Antingen eleverna eller deras handledare informerar mig om eleverna har vissa inlärningssvårigheter. Sen kommer jag överens med handledaren och eleverna om hur jag ska få materialet som jag kan hjälpa eleverna med och vilka ämnen vi kommer att fokusera på och jobba med. Slutligen bokar jag en tid med handledaren för att träffas igen och mäta elevernas
kunskapsutveckling.

Vilka fördelar kan du se att eleven får då de får stöd i sitt modersmål?
Under de senaste tre åren som studiehandledare har jag märkt att elever som får stöd i sitt modersmål, utvecklar sina färdigheter och kunskaper i olika ämnen. De utvecklar till och med sina kunskaper på svenska språket gradvis. Jag kan beskriva modersmålet som en bro mellan eleverna och deras ämnen i skolan och genom detta kommer eleverna att våga delta mer och dela sina idéer i lektionerna. Eleverna känner sig tryggare och bekvämare när de förstår innehållet av sina lektioner och lärarnas instruktioner.

De elever som behöver studiehandledning har låg nivå i svenska eller andra ämnen i skolan, det finns de som har andra inlärningssvårigheter, och behöver mer förklaring och förtydligande i sitt modersmål.

 

Mer information om studiehandledning på modersmål

Har jag rätt till studiehandledning på modersmål?

Skolverkets hemsida finner du alla regler och undantag detaljerat.

Väldigt förenklat så kan man säga att elever (med annat modersmål än svenska) som inte klarar av att följa undervisningen på svenska har rätt att få studiehandledning på sitt modersmål.

Studiehandledning innebär att man får hjälp att exempelvis förtydliga eller diskutera någonting på modersmålet. 

Det gäller för elever i följande skolformer:

  • grundskolan
  • grundsärskolan
  • specialskolan
  • sameskolan
  • gymnasieskolan
  • gymnasiesärskolan

Det finns ingen begränsad tid under vilken eleven ska få studiehandledning, det är behovet som styr. 

skolverkets hemsida kan du läsa mer om särskilda regler och undantag. 

 

Hur gör jag för att få studiehandledning på modersmål?

Om du eller någon du känner behöver detta stöd ska man kontakta undervisande lärare eller ansvarig rektor. 

Handledare/mentor/klassföreståndare avgör tillsammans med elev och målsman om eleven är i behov av studiehandledning. Slutligen är det rektor som avgör.

 

Läs mer om vad Linguista kan erbjuda och hur du beställer här.

Leave a Reply