×
 

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Har ditt barn rätt till modersmålsundervisning? I Sverige har elever i grund- och gymnasieskola med ett annat modersmål än svenska rätt till modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning är ett värdefullt verktyg för att främja kulturell mångfald och integration i samhället, samtidigt som det hjälper elever att behärska sitt eget modersmål och svenska på ett mer avancerat sätt. Det är viktigt att värna om och stödja rätten till modersmålsundervisning för att säkerställa att olika språk och kulturer får plats i Sverige.

Vad är modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning är en pedagogisk metod som syftar till att lära elever att tala, skriva och förstå sitt förstaspråk eller modersmål på en mer avancerad och fördjupad nivå. Det innebär att man får undervisning i det språk som barnet har lärt sig från födseln eller från tidig ålder och som de använder i sin vardagliga kommunikation med familj och vänner.

Varför ska mitt barn ha modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning är viktig av flera skäl. Det bidrar till att stärka barnens identitet och självkänsla genom att de får möjlighet att utveckla sitt språk på ett mer nyanserat sätt. Dessutom underlättar det inlärningen av andra språk, eftersom en stark grund i modersmålet ofta gör det lättare att förstå och lära sig nya språk. Modersmålsundervisning kan också vara ett värdefullt verktyg för att bevara och föra vidare kulturellt och historiskt arv.