Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Övrigt

Fyra korta frågor till en av Linguistas kunder – Designgymnasiet

By oktober 13, 2020 No Comments

Berätta om dig själv och din skola

Mitt namn är Cathy Lanner Öhman och jag arbetar på Designgymnasiet Kungsholmen som har ca 320 elever. Vi har teknik- handels- och estetiska programmet på vår skola.

Hur kommer det sig att du kom i kontakt med Linguista?

Vi är en del av AcadeMedia, precis som Linguista, och de förmedlade kontakten.

Vilket behov fyller Linguista på din skola?

Vi beställer modersmål hos Linguista.

Hur går undervisningen till?

Vi har modersmålsundervisnng via fjärrundervisning och vi är så nöjda. Kontakten med Linguista fungerar också mycket bra.

Leave a Reply