Linguista är en del av AcadeMedia EdTech.

AcadeMedia EdTech utvecklar och driver digitala utbildningstjänster i syfte att utveckla morgondagens lärande och skola. I egen regi och i samarbete med aktörer inom forskning och innovation utvecklar AcadeMedia EdTech digitala lösningar inom pedagogik, projektledning och system. Målsättningen är att stärka elevernas förutsättningar att lyckas med sin utbildning.

EdTech är en förkortning av Educational Technology, som står för teknik relaterat till utbildning.

Tjänsterna inom AcadeMedia Edtech riktar sig till organisationer inom och utanför AcadeMedia.

Mer information

Mer information om AcadeMedia EdTech finns att läsa här.